Språktjenester

Tekstbearbeidelse

Konsulentvirksomhet

Statsautoriserte oversettelser                                                spansk - norsk - engelsk

Stateks AS er et norsk foretak stiftet i 2015. Organisasjonen består av tre ansatte, som alle er flerspråklige og har høy språkkompetanse. I Stateks samarbeider vi med statsautoriserte translatører (MSTF) med lang erfaring i oversettelse innen språkparene norsk - engelsk og spansk - norsk. Stateks tilbyr oversettelse og andre språktjenester, som korrekturlesing, språkvask og bearbeidelse av tekster på norsk, engelsk og spansk, så vel som rådgivning og konsulenttjenester i forbindelse med litteratur, fagtekster, PR og oversettelse.

I Stateks tilpasser vi hvert oppdrag den enkelte kundens spesielle behov. Ta gjerne kontakt per e-post til info@stateks.no for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av de tjenester dere kan ha behov for. Stateks sørger for at oversettelsene blir gode og nøyaktige, og at tekstene blir klare og riktige for målgruppene de er beregnet på. Stateks står for høy kvalitet innen oversettelse, tekster og informasjon.